• модулите са с дължина 4м
  • отводняване с елипсовидна тръба BEST 96×62
  • един цвят: кафяво
Водосточна кутия GSB120
Свързва улука с тръбата
отвор 96х62
улей за два уплътнителя
Външен ъгъл AIB120
външен ъгъл на 90 °
лепи се с лепило за PVC
Снадка GB120
за снаждане на два улука
улей за два уплътнителя
Вътрешен ъгъл AEB120
вътрешен ъгъл на 90°
лепи се с лепило за PVC
Външна тапа TB120
елемент за края на улука
лепи се с лепило за PVC
Вътрешна тапа TGB120
за отвеждане на водния отток в две посоки
лепи се с лепило за PVC
Уплътнител GU27
елемент от каучук
ползва се за уплътняване на някои елементи
Скоба за улук CIPB120M
закрепя се на челната дъска
поставя се през 50 см