• модулите са с дължина 4м
  • отводняване с Ф80 или Ф100 PVC тръба
  • уплътнителите са монтирани фабрично на съответните
    елементи и са включени в цената им
  • един цвят: кафяво
Водосточна кутия GS145M
Свързва улука с тръбата
Ф80-Ф100 отвор
улей за два уплътнителя
Външен ъгъл AE145M
ъгъл на 90°
PVC скоба за улук CIP145M
закрепя се на челната дъска
поставя се през 50 см
Вътрешен ъгъл AI145M
универсален ъгъл на 90°
Тапа T145M
елемент за края на улука
лепи се с лепило за PVC
Снадка G145M
за снаждане на два улука
Метална скоба CI145M
закрепя се под керемидите
поставя се през 70 см
Двойна метална скоба CID145M
препоръчва се за по-стръмни покриви, поради двойното си заключване