• за покриви на промишлени сгради
  • модулите са с дължина 4м
  • отводняване с Ф100 PVC тръба
  • един цвят: сиво
Водосточна кутия GSN133N
Свързва улука с тръбата
Ф80-Ф100 отвор
улей за два уплътнителя
Ъгъл AN133N
универсален ъгъл на 90°
лепи се с лепило за PVC
PVC скоба за улук CIP133N
закрепя се на челната дъска
поставя се през 50 см
Снадка GN133N
за снаждане на два улука
улей за два уплътнителя
Тапа TN125N
елемент за края на улука
лепи се с лепило за PVC
Уплътнител GU30
елемент от каучук
ползва се за уплътняване на някои елементи