• модулите са с дължина 4м
  • отводняване с Ф80 или Ф100 PVC тръба
  • шест цвята: сиво, кафяво, пясъчно, бяло,
    медна имитация, бордо
Водосточна кутия GSN125
Свързва улука с тръбата
Ф80-Ф100 отвор
улей за два уплътнителя
Ъгъл AN125
универсален ъгъл на 90°
лепи се с лепило за PVC
PVC скоба за улук CIP125
закрепя се на челната дъска
поставя се през 50 см
Снадка GN125
за снаждане на два улука
улей за два уплътнителя
Тапа TN125
елемент за края на улука
лепи се с лепило за PVC
Уплътнител GU20
елемент от каучук
ползва се за уплътняване на някои елементи
Метална скоба CIN125
само за кафяво и медна имитация
закрепя се под керемидите
поставя се през 70 см