• модулите са с дължина 4м
  • отводняване с Ф80 PVC тръба
  • два цвята: кафяв, сив
Водосточна кутия GS100
Свързва улука с тръбата
Ф80 отвор
улей за два уплътнителя
Ъгъл AN100
универсален ъгъл на 90°
улей за два уплътнителя
PVC скоба за улук CIP100
закрепя се на челната дъска
поставя се през 50 см
Снадка G100
свързва улука с тръбата
улей за два уплътнителя
Тапа T100
елемент за края на улука
лепи се с лепило за PVC
Уплътнител GU14
елемент от каучук
ползва се за уплътняване на някои елементи
Метална скоба CI100
Кафяв цвят
закрепя се под керемидите
поставя се през 70 см