• модулите са с дължина 4м
  • отводняване с Ф50 PVC тръба
  • два цвята: кафяво, пясъчно, бяло
Водосточна кутия GSN116
Свързва улука с тръбата
Ф50 отвор
улей за два уплътнителя
външен ъгъл AEN116
външен ъгъл на 90°
лепи се с лепило за PVC
PVC скоба за улук CIP116
закрепя се на челната дъска
поставя се през 50 см
Снадка GN116
за снаждане на два улука
улей за два уплътнителя
Тапа TU116
елемент за края на улука
лепи се с лепило за PVC
Уплътнител GU12
елемент от каучук
ползва се за уплътняване на някои елементи