При монтаж на улука трябва да предвидите скобите така, че минималния наклон да бъде 1 см на 3м (0.33%). За хващане към челна дъска предлагаме PVC скоби за всички модели (с изключение на 125 медна имитация), които препоръчваме да монтирате през 50см за максимална сигурност.

Когато няма челна дъска вариантът е с метална
скоба, под керемидите – за моделите, които нямат такива, предлагаме удължително рамо от метал, което се комбинира с PVC скоба от избрания от вас модел и цвят.

Следващата стъпка е поставянето на улука в скобите – вкарайте задния ръб в скобата, докато опре в зъбчето и сглобете външния ръб, докато щракне, както е показано на снимките горе. Керемидите или покривните плоскости трябва да покриват 1/3 от ширината на улука.

При дължини повече от 4м можете да ползвате както снадка, така и водосточна кутия за снаждащ елемент между два модула улук. Не забравяйте да сложите уплътнения на съответните елементи, за да могат да
действат топлинните разширения. За тапите и ъглите ползвайте PVC лепило (Tangit).