Винкелите са от PVC, дълги 2,5м и служат като релса за
бързо и лесно полагане на капаци и решетки върху готови
канали от бетон.

Само решетките на 130, 200, 20х20 и 30х50, както и капаците
на 20х20 и 30х50 могат да се комбинират с винкела.