• модулите са с дължина 0,5 м
  • две дълбочини h = 115 / 185 мм
  • лепи се с PVC лепило
  • тапите са с отвор Ø 75-80 / 100-110-125
  • разклонителите са с вертикално оттичане Ø 75-80-125 / 125
  • разклонителите са със странично оттичане Ø 75-80 / 125
Пешеходни GRP200
mm. 200×500
цвят: сива, пясъчна
материал: PVC
Class A
CGRN20S 5 тона
200×500
цвят: сива, пясъчна
материал: PVC
Class B
CGR200S 7 тона
200×500
цвят: сива, пясъчна
материал: PVC
Class B
Multigrill MG20999G 8 тона
mm. 200×1000
цвят: тъмно сива
материал: POLYAMIDE
GHC200
mm. 200×500
цвят: тъмно сива
материал: желязо
Class C250
Канал CSB200
200x500x115 h mm.
цвят: сив
материал: PVC
Тапа TCB200
Ø mm. 75-80
цвят: сив
материал: PVC
Разклонител CBGS200
Ø mm. 75F-80M / Ø mm. 75F-80M-125M
цвят: сив
материал: PVC
Канал CSА200
200x500x185 h mm.
цвят: сив
материал: PVC
Тапа TCА200
Ø mm. 100-110-125
цвят: сив
материал: PVC
Разклонител CAGS200
Ø mm. 125M / Ø mm. 125M
цвят: сив
материал: PVC