- модулите са с дължина 4м
    - отводняване с елипсовидна
      тръба BEST 96x62
    - предлагаме този модел
      само в кафяво

 Улук
 - дължина 4м Водост.Кутия 
 - свързва улука с
   тръбата
 - отвор 96х62
 - улей за два
   уплътнителя
 Снадка
 - за снаждане на
    два улука
 - улей за два
   уплътнителя
 Външен ъгъл
 - външен  ъгъл
    на 90 °
 - лепи се с лепило
    за PVC
 Вътрешен
 ъгъл
 - вътрешен  ъгъл
   на 90°
 - лепи се с лепило
   за PVC
 Външна тапа
 - елемент за края
   на улука
 - лепи се с лепило
   за PVC
 Вътрешна тапа
 - за отвеждане на
   водния отток
   в две посоки
 - лепи се с лепило
    за PVC
 Скоба за Улук
 - закрепя се на
   челната дъска
 - поставя се през
   50 см
 Уплътнител
 - елемент от каучук
 - ползва се за
   уплътняване на
    някои елементи
 Важно: частите с уплътнители да НЕ се лепят към улука!