- модулите са с дължина 4м
    - отводняване с Ф80 или Ф100
      PVC тръба
    - уплътнителите са монтирани
      фабрично на съответните
      елементи и са включени в
      цената им
    - предлагаме този модел
      само в кафяво

 Улук
 - дължина 4м Водост.Кутия 
 - свързва улука с
   тръбата
 - Ф80-Ф100 отвор

 Снадка
 - за снаждане на
   два улука

 Външен ъгъл
 - външен  ъгъл
    на 90 °


 Вътрешен
 ъгъл
 - вътрешен  ъгъл
    на 90°

 Тапа
 - елемент за края
   на улука
 - лепи се с лепило
   за PVC
 Скоба за Улук 
 - закрепя се на
   челната дъска
 - поставя се през
   50 см
 Метална скоба
 - закрепя се под
   керемидите
 - поставя се през
   70 см
 Двойна
 метална скоба
 - препоръчваме я
   за по стръмни
   покриви, заради
   двойното
   заключване
 Важно: частите с уплътнители да НЕ се лепят към улука!