- за покриви на промишлени
      сгради
    - модулите са с дължина 4м
    - отводняване с Ф100 PVC тръба
    - предлагаме този модел
      само в сиво


 Улук
 - дължина 4м
 Водост.Кутия 
 - свързва улука с
   тръбата
 - Ф100-Ф110 отвор
 - улей за два
   уплътнителя
 Снадка
  - за снаждане на
    два улука
  - улей за два
    уплътнителя

 Ъгъл
 - универсален
   ъгъл  на 90°
 - лепи се с лепило
   за PVC

 Тапа
 - елемент за края
   на улука
 - лепи се с лепило
   за PVC

 Скоба за Улук 
 - закрепя се на
   челната дъска
 - поставя се през
   50 см
 Уплътнител
 - елемент от
   каучук
 - ползва се за
   уплътняване на
   някои елементи
  
 Важно: частите с уплътнители да НЕ се лепят към улука!