COVER LIFE е специално многопластово покривно покритие произведено от Polim.cryl по международна патентована технология. Високото ниво на техническа специали-зираност, в съчетание с качествени материали и новато-рски производствени процеси, позволяват на COVER LIFE да надмине и най-високите изисквания на европейските стандарти.
COVER LIFE предлага широк спектър от преимущества пред традиционните покривни покрития. Специфичните технически характеристики на COVER LIFE позволяват монтирането на плоскостите еднакво ефективно както в промишлени, така и в граждански условия. Уникалният троен пласт гарантира висока устойчивост, но в същото време дава възможност и за покриване на овални покривни конструкции.
За да разберете, дали избрания от вас модел е
подходящ за вашия покрив, използвайте тази формула:

* Изисквания при овално полагане:
- най-малко 5м радиус за модел Etruria
- най-малко 12м радиус за модел Romana

- пожароустойчивост, не поддържа огъня
- запазва техничесеските си характеристики при
температурен диапазон от -30°С до 80°С
- нисък коефициент на термично линейно
разширение
- топло и звукоизолационни свойства
- изключително издръжливи на удар и механично
въздействие
- напълно устойчиви на агресивни атмосферни
влияния или реактиви
- 15 години гарантирана цветоустойчивост и
структурна стабилност
- научете повече за