При монтаж на улука трябва да предвидите скобите така, че минималния наклон да бъде 1 см на 3м (0.33%). За хващане към челна дъска предлагаме PVC скоби за всички модели (с изключение на 125 медна имитация), които препоръчваме да монтирате през 50см за максимална сигурност.
Когато няма челна дъска вариантът е с метална скоба, под керемидите - за моделите, които нямат такива, предлагаме удължително рамо от метал, което се комбинира с PVC скоба от избрания от вас модел и цвят.
Следващата стъпка е поставянето на улука в скобите -
вкарайте задния ръб в скобата, докато опре в зъбчето
и сглобете външния ръб докато щракне, както е показано на снимките горе. Керемидите или покривните плоскости трябва да покриват 1/3 от ширината на улука.
При дължини повече от 4м можете да ползвате както
снадка, така и водосточна кутия за снаждащ елемент
между два модула улук. Не забравяйте да сложите
уплътнения на съответните елементи, за да могат да
действат топлинните разширения. За тапите и ъглите
ползвайте PVC лепило (Tangit).
Частите с уплътнения да НЕ се лепят към улука!
За повече сигурност можете
да вържете крайщата на PVC
скобите с тел или въже, както
е показано на картинката
в ляво.
За тръбите и частите към тях също използвайте PVC
лепило. Предлагаме муфи за различните цветове и
ширини в случай, когато ви се наложи да подрязвате
тръба. Скобите е препоръчително да ги монтирате
през 1м.

Тръбите BEST 96х62 не са муфирани фабрично -
при тях се ползва муфа само за снаждане на две
тръби и за свързване на тръба с водосточна кутия.
  В райони на обилни снеговалежи, ако не зауствате тръбите, ги монтирайте на сигурна височина от евентуалната снежна покривка или пуснете нагреватели в тръбите, за да избегнете обледяването им.