Челен елемент
 - PVC
 - дължина 3м
 - само в сиво


 Водоотвеждащ
 елемент 
 - PVC
 - дължина 3м
 - само в сиво
 Снадка
 - PVC
 - дължина 3м
 - само в сиво

 Скоба
 - метална
 - за закрепяне на
   водоотвеждащия и
   челния елемент към
   покрива
1)
Закрепете скобите
към челния елемент
с леко завъртане.
Монтирайте ги към
покрива през
максимум 1м
2)
Закопчайте по указания
начин водоотвеждащия
елемент към челния.
Керемидите трябва
да застъпват
водоотвеждащия
3)
Отрежете челния елемент
така че да пасне към улука.
Водоотвеждащия елемент
не трябва да стърчи
встрани от улука