- пази отводняването
  на улука от задръст-
  ване
- поставя се във
  водосточната кутия
- походящаза всички   модели улук без МИНИ
- PVC, черна
- метален елемент,
  подходящ когато
  няма челна дъска и
  метална скоба от
  избрания от вас улук
- поставя се през 70см
  под керемидите
- метален елемент за
  монтаж на улука към
  покривни плоскости
- поставя се през 70см
 
- входящ отвор Ф80-Ф100
- изходящ отвор - Ф100
- чрез вътрешна преграда,
   кутията действа като
   сифон и спира всякъкви
   миризми
- предлагаме решетка
  вместо капак в случайте
  когато искате да отво-
  днявате около кутията
 
 
- преходен сифон за
  тераса, ъглов
- за Ф80 и Ф100
  PVC тръби
 
 
- за съединяване на
   тръби с различен    диаметър
- размери:  Ф80 -  Ф50,
   Ф100 - Ф50, Ф100 - Ф80
- лепят се с лепило
  за PVC