Воронки
 - предназначени за вертикално
   отводняване на плосък покрив
 - вариант за 3 размера тръба:
   Ф80, Ф100, Ф125
 - PVC
 Барбакани 
 - предназначени за странично
  отводняване на плосък покрив
 - 3 размера (в мм): 65/00, 100/100,
   60/80 (чучур за тераса)
 - PVC
 Редуктори за барбакани
 - за преход от барбакани към
   водосточна тръба
 - предлагаме ги за 65/100 и 100/100
   с отвори за Ф80 и Ф100
 - PVC, кафяви
 Отдушник за плосък покрив
 - предназначен за плосък покрив
 - Ф80
 - PVC

 Отдушник-шапка 
 - за Ф110 тръба
 - има мрежичка да пази от запушване
 - PVC, черна


 Скатен отдушник
 - предназначен за вентилация на
   подпокривното пространство
 - само за покриви с хидроизолационна
    мембрана
 - PVC, черен