Винкелите са от PVC, дълги 2,5м,
и служат като релса за бързо и
лесно полагане на капаци и
решетки върху готови канали
от бетон.

Само решетките на 130, 200,
20х20 и 30х50, както и капаците
на 20х20 и 30х50 могат да се
комбинират с винкела.

Винкелът сам по себе си не издържа
натоварване. За да има нужната
издръжливост трябва да бъде поставен
правилно в цимента - фугата, показана
отляво, трябва да бъде плътно запълнена.
Могат да се направят няколко дупки във
винкела, за да се убедите, че няма кухини
във фугата, както е показано в дясно.