Системата с шахти позволява отводнява на различна денивелация,
 посредством специалните удължители. Капацитетът на шахтите
 може да се променя благодарение на заложеното различно Ф за
 входящите и изходящите
 тръби.

  Оттичане на водата без тя да
  застоява в шахтата.
1)
Изкопайте ров на разстояние
най-малко 10 см от крайщата
на шахтата и изсипете на
дъното полу-суха циментова
смес около 10-15 см
2)
С помощта на макетно ножче
изрежете желания от вас
диаметър на отвора, като
държите примерно дървено
трупче от вътрешната страна,
за да предпазите шахтата
3)
Хоризонтирайте шахтата и
заустете тръбите в нея.
Запълнете плътно с мокър
цимент, защото всяка кухина
намалява здравината на
шахтата
4)
Препоръчително е циментът
да е с няколко милиметра над
ръба на шахтата. Това улеснява
дренажа и предпазва решетката
или капака. Да се избягва досе-
гът с горещ катран или смола,
защото може да повреди шахтата
Важно!
Шахтите издържат на високи натоварвания
само ако се поставят правилно в легло от бетон.