Отводнителната система с канали се изгражда от 50 и 100
      сантиметрови модули, които се монтират един в друг.
      При нужда, могат да се режат на сегмент без да се губи
      модулното свързване.
*Капацитетът е в литри/секунда 
      Когато се налага да се сложи канал с нулев
       наклон (например около басейни), капацитетът
       и дължината му са в пряка зависимост, както е
       показано на таблицата горе.
      Чрез включване на допълнителна
      тръба към разклонителите може да
      се увеличи дебитът на канала.
1)
Изкопайте ров на разстояние най-малко 5 см от
канала и налейте 10 см полу-суха смес на дъното.
2)
Поставете канала и попълнете останалата част с мокър
цимент. Трябва да се запълни плътно около канала -
всяка кухина намалява здравината му. Непосредствено
след това поставете решетките или капаците.
3)
Препоръчително е циментът да е с няколко милиметра
над ръба на канала. Това улеснява дренажа и предпазва
решетката или капака. Да се избягва досегът с горещ
катран или смола.
Важно - сам по себе си каналът не издържа на високи натоварвания, но
придобива нужната издръжливост, ако се постави правилно в легло от бетон.